اولین بیمارِ بیمارستان «مسیح دانشوری» که بود؟

🔹بیمارستان شاه‌آباد که به افتخار پزشک خراسانی مشهور در درمان بیماران مسلول، مسیح دانشوری نام گرفت، اولین بار برای درمان مظفرالدین شاه تاسیس شد

🔹این بیمارستان در حال حاضر پذیرای ده‌ها بیمار مبتلا به کروناست

با تاریخچه این بیمارستان و زندگی مسیح دانشوری اینجا آشنا شوید

https://khabarfoori.com/detail/1712172