♦️#زندگی_بهتر / مهم‌ترین تیک‌ها و عادت‌های عصبی و عوارض آنها را بشناسید

🔹برخی افراد در رده‌های سنی مختلف به دلیل استرس و برخی معیار‌های ژنتیکی دچار انواع تیک و عادت‌های عصبی مضر می‌شوند

🔹دندان قروچه در خواب، کندن پوست لب، کشیدن مو، جویدن ناخن، جویدن نوک مداد و خودکار و ... از جمله مهم‌ترین تیکهای عصبی خطرناک هستند

اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1335436