♦️#چند_خبر_کوتاه

🔹مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین توانیر از ارائه کارت شناسایی برق که روی آن شناسه ١٣ رقمی برق مشترکان درج شده است، مشترکان در سراسر کشور خبر داد.

🔹تعزیرات: کارخانه‌ها گوجه را کیلویی ۵۰۰ تومان می‌خرند اما قیمت رب را کاهش نمی‌دهند.

🔹تا امروز یک میلیون شکایت از سرویس‌های وس صورت گرفته است/ جماران

🔹رئیس اتحادیه فوتبال آلمان: در کشورهایی که زنان محدودیت ورود به ورزشگاه دارند بازی نمی‌کنیم.

@AkhbareFori