♦️روایت صیاد قشمی از پیداکردن قطعه پهپاد آمریکایی در خلیج‌فارس

یوسف سفاری صیاد قشمی:

🔹اول متوجه نشدیم شی روی آب دقیقا چیست بعد از نزدیک شدن و بلند کردن آن دیدیم که روی آن آرم وجود دارد.

🔹پسرم گفت این آرم مربوط به هواپیماست.

🔹رئیس شیلات و رئیس حراست شیلات قشم اطلاع دادیم که بعد از آمدنشان گفتند به آن دست نزنید و باید به نیرو‌های سپاه اطلاع دهیم/باشگاه خبرنگاران

اخبار لحظه ای #مناطق_آزاد 

t.me/joinchat/DYa6sj8mjro6OBiMXyMkOQ