♦️جزئیات ثبت نام دانش‌آموزان اتباع در سال تحصیلی جدید

رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور:

🔹در تمامی فعالیت‌های آموزشی و پرورشی در درون مدرسه اعم از برگزاری اردوها و مسابقات و فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی و اجرای دوره‌های آموزش خانواده، دانش‌آموزان اتباع خارجی با دانش‌آموزان ایرانی دارای شرایط یکسان هستند لذا جداسازی دانش آموزان اتباع از سایر دانش آموزان ممنوع است.

🔹تحصیل دانش آموزان اتباع خارجی در مدارس غیر دولتی نمونه دولتی، استعدادهای درخشان و استثنایی مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی در خصوص این مدارس و همانند دانش آموزان ایرانی خواهد بود.

🔹جداسازی دانش آموزان اتباع خارجی از دانش آموزان ایرانی ممنوع است./ ایسنا

@AkhbareFori