توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره دادگاه برادر رئیس جمهور 🔹اسماعیلی: دیروز آخرین جلسه رسیدگی به پرونده حسین فریدون برگزار شد و دادگاه آخرین دفاع را اخذ و ختم رسیدگی را اعلام کرده و در مهلت مقرر رای خود را صادر می‌کند. 🔹درباره ساخت و سازهای غیرقانونی در لواسان…