🔶دستفروشی کارگردان سینما در مترو‼

🔶امیرحسین احدی: فیلم اولم را با سرمایه شخصی ساختم و چون فروش خوبی نداشت سرمایه‌ام برنگشت

تلاش عجیب آقای کارگردان برای دیده شدن فیلم و بازگشت سرمایه‌اش را اینجا ببینید⬇

sornakhabar.com/news/43727