جدول اشخاص حقیقی که بیشترین ارز دولتی را دریافت کردند

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز گذشته جدیدترین فهرس�

جدول اشخاص حقیقی که بیشترین ارز دولتی را دریافت کردند

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز گذشته جدیدترین فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی را منتشر کرد که حاوی اطلاعات متنوعی درباره دریافت‌کنندگان ارزها و میزان و نوع ارز دریافتی آنهاست./شرق

@AkhbareFori