دیگر به چشمانتان هم نمی‌توانید اعتماد کنید!

🔹تکنولوژی جدیدی به بازار آمده که تنها با عکس چهره یک شخص می‌تواند ویدئویی بسازد که در آن صاحب عکس هر چیزی بگوید و هر کاری انجام دهد.

🔹ببینید چرا تکنولوژی "دیپ فیک" بسیاری را نگران کرده است.

@AkhbareFori