♦️هشدار کنگره به ترامپ درباره تنش‌زایی با ایران/خروج از برجام، عامل تشدید تنش‌ها 🔹اعضای کنگره آمریکا پنجشنبه از سیاست‌های «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا در دامن زدن به تنش‌ها با ایران ابراز نگرانی کرده و هشدار داده‌اند هر گام اشتباه از سوی هر یک از دو…