تصویری (واقعی که شبیه سازی شده ) از جمجمه زنی ۲۸ ساله رو می‌بینید که در حین رانندگی کمربند ایمنی رو نبسته بود. استخوان‌های خرد شده صورت به وضوح قابل رویته و اگر کمی دقت کنیم، متوجه تیغه‌های برف‌پاک‌کنی می‌شیم که وارد دهان و مجاری تنفسی ایشون شده!

+لطفا همیشه از بسته بودن کمربند ایمنی خود و عزیزانتون در حین رانندگی مطمئن باشید❤

@AkhbareFori