♦️حامد بهداد: خیلی از بازیگرهای نسل جدید و هم نسل خودم از من تاثیر می‌گیرند؛ این هیاهو و جسارتی که امروز در بازیگری هست را من ایجاد کردم

🔹کدام بازیگران از دیدگاه حامد بهداد "خودشیفته" هستند؟

🔹واکنش آقای بازیگر به بازیگران "‌خودشیفته"

اینجا بخوانید

sornakhabar.com/news/42263