تو اتوبان تندگویان عکس یه شهید رو نقاشی کرده بودن بالاش عکس یه پیرزن بود و نوشته بود مادری که ۲۰سال بالای سر مزار پسرش زندگی کرد!

تو نگاه اول گذشتم، بعد گفتم مگه میشه؟ مگه آدم چقد جون داره! چقد باید عاشق باشی! اما راست بود!

ننه علی عاشق ترین مادر دنیا بود❤

@AkhbareFori