آگهی درخواست متفاوت یک جوان فارغ‌التحصیل در مرکز شهر ایذه!!!

🔹"به شدت به کار نیاز دارم، ولی هیچ گوش شنوایی، دس

آگهی درخواست متفاوت یک جوان فارغ‌التحصیل در مرکز شهر ایذه!!!

🔹"به شدت به کار نیاز دارم، ولی هیچ گوش شنوایی، دست خیرخواه و انسان‌دوستی مرا به یاری نمی‌خواند."

@AkhbareFori