♦️۹ کشور مشتری بنزین ایران شدند رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران: 🔹از ۱۵ کشور همسایه، ‌۹ کشور به دلیل کیفیت بالا و قیمت رقابتی مایل به خرید بنزین از ایران هستند که به دلیل تحریم‌ها این معاملات در قالب تهاتر و یا با پول محلی انجام خواهد شد./ایران @AkhbareFori