♦️هشدار پلیس فتا درمورد سایت ها و اپلیکشن‌های جعلی کارت سوخت 🔹پلیس فتا نسبت به اپلیکیشن‌ها و سایت‌های جعلی با موضوعات دریافت و تمدید کارت سوخت به شهروندان هشدار داد. 🔹علیرغم هشدارهای متعدد از طریق رسانه‌های جمعی برخی از شهروندان هنوز هم در هنگام ثبت نام کارت…