♦️خبر نوبرانه‌های ۴۰۰هزارتومانی را باور نکنید

🔹رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار در خصوص قیمت گوجه سبز و فروش ۴۰۰هزار تومانی آن گفت: متاسفانه این قبیل کارها در چند وقت اخیر زیاد شده و فقط با انتشار یک عکس و تابلوی قیمت به دنبال ایجاد جو روانی هستند برخی نیز به دلیل اینکه مشغله و کار آنچنانی ندارند به این گونه اخبار دامن می‌زنند در حالی که هنوز هیچ محصول گوجه سبزی با این قیمت وارد بازار نشده است./ ایلنا

@AkhbareFori