♦️بانک مرکزی به زودی فهرست گیرندگان ارز رسمی را منتشر می‌کند

🔹مدیر کل سیاست‌های ارزی بانک مرکزی: براساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، بانک مرکزی لیست همه دریافت کنندگان ارز به نرخ رسمی را تا چند روز آینده منتشر خواهد کرد

🔹پیش از این بانک مرکزی فهرست ده‌ها شرکت و نهاد دریافت کننده ارز به نرخ رسمی را منتشر کرد که گفته می‌شود نام بخش عمده دریافت کنندگاه ارز دولتی در این لیست نبوده است

#اقتصادی

@AkhbareFori