«ماجرای نامه عالم شیعه به واتیکان و پاسخ پاپ»

آیت الله رمضانی را باید جزء معدود علمای شیعه ای به شمار آورد که به پاپ نامه نوشت و پاپ نیز پاسخی در خور به مطالب ایشان داده و بابی جدید در مسیر تعاملات بین ادیان به خصوص اسلام و مسیحیت باز شد .

شرح کامل خبر