قیمت امروز مرغ گرم 

♨️قیمت امروز خرده فروشی هر کیلوگرم مرغ به ۱۴۲۰۰ تومان رسید که در مقایسه با قیمت اعلامی ۱۰

قیمت امروز مرغ گرم

♨️قیمت امروز خرده فروشی هر کیلوگرم مرغ به ۱۴۲۰۰ تومان رسید که در مقایسه با قیمت اعلامی ۱۰ هزار تومانی وزیر جهاد کشاورزی به عنوان نرخ واقعی، فاصله زیادی دارد./تسنیم

آخرین قیمت هارا از اینجا دنبال کنید

@ghimat_online