♦️رازهای «وندی شرمن» از روزهای مذاکره

🔹توییت روحانی دست ایران را رو کرد

🔹ماجرای پرت کردن خودکار چه بود؟

🔹 با ناپدید شدن صالحی از مذاکرات به بن‌بست رسید، بعدا فهمیدیم کلونوسکوپی او به عمل جراحی جدی ختم شده

🔹 من و عباس هر دو نوه داریم، یک بار بین یک بحث پرتنش، عکس نوه‌هایمان را به هم نشان دادیم

🔹مجید و عباس دو فرش زیبا را برای هدیه خداحافظی آورده بودند

🔹من هنوز وقتی که به یاد غذای ایرانی که مرغ با پسته بود می‌افتم، آب دهانم راه می‌افتد

گزیده ای از کتاب دیپلمات آمریکایی را اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1364299