به مناسبت بازگشایی مدارس؛ توصیه‌ای به رانندگان محترم تاکسی

🔹اگر بچه‌ای صبح زود جلو درب منزل نیست ملزم به استفاده از بوق برای فراخواندن کودک نیستید، دلیلی ندارد همسایگان به خاطر بوق زدن شما مورد آزار و اذیت قرار بگیرند؛ با زدن زنگ منزل کودک یا گرفتن شماره پدر یا مادر کودک می‌شود او را فراخواند.

@AkhbareFori