📣استخدام وخوداشتغالی پرسود و تضمینی📣

🚗طرح بازاریابی و فروش نقدی قطعات خودرو

🔹با حداقل سرمایه و بدون ریسک

🔹سود تضمینی ۱۰ برابر سود بانکی

🔹ورود به کسب و کار جدید

🔹مناسب به عنوان شغل دوم در تایم بیکاری

♦♦️شرایط♦♦

1⃣آشنایی با فروش و ترجیحابا قطعات خودرو

2⃣توانایی مالی خرید نقدی حداقل ۲میلیون تومان ازسبد قطعات شرکت.

📢ضمنا فروش های شرکت فقط بصورت نقدی بوده و فروش اعتباری نداریم

جهت همکاری کلمه (بازاریاب) را به سامانه پیامکی 3000624401 ارسال نمایید

@faamcom لینک کانال