♦️بلاتکلیفی برخی زائران ایرانی در فرودگاه نجف

گفته می‌شود به دلیل عدم انجام تعهدات مالی یک شرکت هواپیمایی ایرانی در قبال فرودگاه نجف، این فرودگاه پروازهای این هواپیمایی را لغو و مامورین اجازه ورود زائرین به سالن پرواز را نمی‌دهند./آخرین خبر

@AkhbareFori