وزیر دفاع انگلیس: دیگر نمی‌توان به آمریکا اتکا کرد

🔹عقب‌نشینی رو به افزایش آمریکا از رهبری جهان تحت زمامداری ترامپ به این معناست که بریتانیا نیاز به بازبینی در پیش‌فرض‌های برنامه دفاعی خود دارد.

🔹از اینکه آمریکا رهبری جهان را از دست بدهد نگرانم و چنین احتمالی موجب شده تا شب‌ها بیدار بمانم.

🔹بریتانیا باید در برنامه دفاعی خود بازبینی کرده و به قابلیت‌های نوین دست یابد تا کمتر در درگیری‌های پیش رو به آمریکا متکی باشد.

@Akhbarefori