♦️تلاش برخی نمایندگان مجلس برای افزایش معافیت‌‌های مالیاتی هنرمندان 🔹تلاش برخی نمایندگان مجلس بخصوص اعضای کمیسیون اقتصادی در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، برای معافیت هنرمندان، تهیه‌کنندگان و کارگردانان از پرداخت این مالیات، فعلا ناکام ماند. 🔹در…