زمین، گرم‌ترین دهه را از زمان ثبت رکوردها پشت سر گذاشت

🔹به گزارش سازمان فضانوردی آمریکا، ناسا، سازمان ملی هواشناسی و اقیانوس شناسی آمریکا، نواا، و سازمان هواشناسی بریتانیا، از زمان ثبت رکوردها در سال ۱۸۵۰ بود ۲۰۱۹ دومین سال گرم زمین بود.

🔹پنج سال اخیر هم داغ ترین سال های زمین در این دوره ۱۷۰ ساله بود، به طوری که میانگین آنها بیش از یک درجه سانتیگراد گرمتر از دوره ماقبل صنعتی بود/ بی بی سی

@Akhbarefori