حال‌ ایرانیان از نگاه یک زبانشناس

صفوی زبان شناس:

🔹ما ایرانیان به همه چیز قسم می‌خوریم پدر، مادر، فرزندان‌مان و..این داده‌ها برای کسی که در حوزه «جامعه‌شناسی زبان» کار می‌کند به این معناست که این جامعه دروغ زیاد می‌گوید و افراد پیوسته می‌کوشند با «قسم خوردن» خود را از روند متداول دروغگویی مبرا کنند/ایران

@AkhbareFori