اشرار یقه سفید خطرناک!

احمد توکلی:

🔹اشرار یقه سفید از شرور قمه به دست خطرناک‌تر هستند

🔹شرور قمه به دست ۴نفر را زخمی می‌کند، شرور یقه سفید وام ۲۰۰۰هزار میلیارد تومانی می‌دهد

🔹انقلاب، ایرانی‌ها را مردمی مطالبه‌گر و نسبت به دشمن پرخاش‌جو کرد

🔹دولت‌ها و دولت‌مردان از مردم فاصله گرفتند

🔹مدیری ۵۰میلیون حقوق می‌گیرد و می‌گوید ۵۰میلیون که پولی نیست

بیشتر بخوانید

khabarfoori.com/detail/1679997