♦️جزئیات جدید از پرونده رئیس جمعیت هلال احمر و هم‌دستانش

اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا:

🔹برای پرونده رئیس جمعیت هلال احمر (پیوندی) کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شد اما به علت نقص در پرونده به دادسرا بازگشت.

🔹در تحقیقات مجدد، افراد دیگری به عنوان متهم شناسایی و بازداشت شدند.برخی از آنها با قرار آزاد هستند.

🔹به زودی پرونده با کیفرخواست جدید به دادگاه می‌رود، این پرونده دو جنبه دارد یکی ناظر به هلال احمر و دیگر تخلفات رخ داده در دانشگاه شهید بهشتی است.

🔹این پرونده مربوط به فرد است و ارتباطی با نهاد هلال احمر ندارد.

@AkhbareFori