♦️رمز دوم ایستا کارت‌های بانکی از چه تاریخی غیر فعال می‌شود؟

🔹امروز (پنج‌شنبه ۱۷ بهمن): بانک‌های صنعت و معدن، اقتصاد نوین، ایران زمین و سرمایه

🔹فردا(جمعه ۱۸بهمن): سپه، انصار، گردشگری، شهر، آینده و توسعه صادرات

🔹پس‌فردا(شنبه ۱۹ بهمن): بانک‌های ملی، تجارت، پارسیان، کارآفرین، خاورمیانه، حکمت ایرانیان، موسسه اعتباری توسعه و موسسه اعتباری کوثر

@AkhbareFori