توضیحات سخنگوی دولت در مورد تصمیم‌گیری درباره بنزین نوروزی

ربیعی:

🔹 اگر خواسته باشیم ۴۰ لیتر به سهمیه فعلی اضافه کنیم حدود ۳ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد که برای تامین آن شاید مجبور باشیم از بسته معیشتی ۶۰ میلیون نفر کم کنیم.

🔹 به همین خاطر تصمیم دشواری است و ما به تصمیم روشنی برای محل تامین بنزین نوروزی نداریم.

🔹 معتقدیم کاهش کمک معیشتی نیز به مصلحت نیست

@AkhbareFori