♦️ماجرای فروش سیگار برگ پنج تا ۷۰۰ هزار تومانی چه بود؟

🔹گزارش‌ها از فروشگاه‌های مجازی حاکی از فروش سیگار برگ با قیمت‌ پنج تا ۷۰۰ هزار تومان است

رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور اعلام کرد:

🔹در سال ۱۳۹۸ هیچ مجوزی برای واردات سیگار برگ صادر نشده است.بنابراین با توجه به اینکه تولید سیگار برگ هم در کشور انجام نمی‌شود، به نظر می‌رسد همه سیگارهای برگ موجود در بازار به صورت قاچاق به کشور وارد شده است./ایسنا

@AkhbareFori