سخنان آتشین حامد بهداد

📽اسم کثیف سلبریتی را از ما بردارید ما خود مردم هستیم

🔹چه فضای وحشتناکی که مجبوریم سکوت کنیم ولی رسالت گفتن برعهده ماست

🔹زین آتش نهفته که در سینه من است خورشید شعله‌ایست که در آسمان گرفت

حواشی جشن منتقدان سینما را اینجا ببینید

http://telegram.me/joinchat/Aqy7jTvwxLriiXzLPjezyQ