پرواز تهران-کی‌یف بعد از ۱۱ روز بدون مسافرانش به خانه رسید

🔹تابوت ۱۱ اوکراینی‌ که در سرنگونی هواپیمای اوکراینی جان‌شان را از دست دادند، روی دوش سربازان حمل ‌شد و مقام‌ها یاد آن‌ها را گرامی داشتند.

@AkhbareFori

  دانلود ویدئو