خوابیدن در شورای شهر آشخانه!!!

🔹فردی که به گفته خودش ده سال است برای رفع مشکلش به شورای شهر آشخانه مراجعه می کند اما هنوز برای مشکلی که دارد از طرف شورا شهر اقدامی انجام نشده، به نشانه اعتراض در ساختمان شورای این شهر رختخواب پهن کرده و در آنجا می‌خوابد!!!

@AkhbareFori