فعال‌تر شدن قرنطینه‌ انسانی در مرزهای کشور برای پیشگیری از "کرونا"

مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری:

🔹در همه مرزهای جاده‌ای کشور برای پیشگیری از ویروس کرونا قرنطینه‌های انسانی داریم.

🔹وزارت بهداشت در مرزها مستقر بوده و بیماری مسافران و همه افرادی که از مرزها تردد می‌کند را رصد و معاینه می‌کند.

🔹برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا این قرنطینه‌ها فعال‌تر و جدی‌تر شده است.

@AkhbareFori