♦️مصطفی رحماندوست: در تمام شعرهای من یک شعر ضدزن، جنسیت‌گرایانه یا مردسالارانه پیدا نمی‌کنید

🔹شعر ترانه‌های نوازش از زبان یک پیرزن و بر اساس یک فولکلور گفته شده است

🔹مطمئنم کسی از من دلخور بوده و این شعر را پیدا و شروع به این قضاوت‌ها کرده‌ است

🔹کودک ۲ سه ساله اصلاً مفهوم جنسیت‌گرایانه را نمی‌فهمد

🔹چون ادبیات کودک را نمی‌شناسند این‌گونه قضاوت می‌کنند

اینجا بخوانید

sornakhabar.com/newsview/131449