‏پرچم بالای مجلس سنا (پیکان آبی) افراشته است یعنی سنا در حال کار است. (دادگاه استیضاح دونالد ترامپ)

پرچم بالای مجلس نمایندگان (پیکان قرمز) پایین کشیده شده، چون تعطیلند.

پرچم کنگره (پیکان سبز) همیشه افراشته است.

باید دید در انتها دود سفید از دودکش سنا خارج می شود یا دود سیاه....

@AkhbareFori