برخورد قاطع فیفا با رفتارهای نژاد پرستانه در ورزشگاه‌ها

«اینفانتینو» رئیس فیفا:

🔹با رفتارهای نژادپرستانه دیگر مماشات نمی‌کنیم.

🔹اگر رفتاری نژاد پرستانه در هر دیدار رخ داد ابتدا داور فورا باید بازی را متوقف کند و در صورت توقف رفتار ناشایست بازی از سر گرفته می‌شود.

🔹در صورت ادامه چنین رفتاری در بازی داور می‌تواند بازی را به طور کامل متوقف کند و مانع ادامه بازی شود و تیم خاطی بازنده نتیجه خواهد بود.

@Akhbarefori