کنترل دمای بدن مراجعین مجلس برای پیشگیری از ویروس کرونا

🔹با استقرار نیروهای مجهز به ماسک و کاور در مبادی ورودی مجلس و با دستگاه‌های تب‌سنج حرارتی، دمای بدن نمایندگان، کارکنان و خبرنگاران در مبادی ورودی مجلس شورای اسلامی مورد کنترل قرار گرفت.

#مبارزه_با_کرونا #ایران_سالم

@AkhbareFori