دوبله فارسی توصیه‌های وزیر بهداشت سنگاپور درباره ویروس کرونا

- دست به صورتتون نزنید

- عمده ترین راه انتقال ویروس از طریق ریز قطره ها و ترشحات در فواصل کوتاه است. از طریق عطسه و سرفه. تماس این ریز قطره ها با چشم ها، بینی و دهان(مخاطات باز)چه بصورت مستقیم و چه بصورت غیرمستقیم ناشی از تماس دست با سطوح الوده است. تاکنون هیچ دلیلی بر انتشار ویروس از طریق هوا دیده نشده است

- دستکش برای افراد سالم بهتر از ماسکه.

🚨 اخبار بدون سانسور از کرونا در ایران

https://telegram.me/joinchat/AvdMaDwJt0hLC1q0hlkwqA