تهیه نقشه دقیق آب شدن یخ های قطب شمال

🔹آژانس فضایی اروپا مجموعه نقشه هایی از آب شدن تدریجی یخ های قطب شمال بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۷ تهیه کرده و در معرض دید عموم قرار داده است

🔹نقشه های جدید آژانس فضایی اروپا از قطب شمال نشان می دهد چه میزان از یخ های قطب شمال آب شده اند و این آب شدن چگونه به انتشار گازهای گلخانه ای کمک کرده است

@AkhbareFori