شباهت‌ها و تفاوت‌های ۳ موج طاعون سیاه با شیوع کرونا

🔹شیوع جهانی طاعون سیاه در قرن‌های ۷، ۱۴ و ۱۹، میلیون‌ها نفر را از چین تا اروپا به کام مرگ کشاند و منشاء هر سه موج طاعون، کشور چین بود

🔹در آخرین موج طاعون، درباریان قجری از ترس ابتلا، از تهران می‌گریختند

درباره تاریخچه طاعون در جهان اینجا بیشتر بخوانید

khabarfoori.com/detail/1693839