کدام توالت برای سلامتی ما بهتر است، فرنگی یا ایرانی؟

نحوه‌ی نشستن و وضعیت بدن برای تخلیه‌ی آسان و کاملِ مدفوع بسیار مهم است.

این موضوع شاید خنده‌دار به نظر برسد اما موضوع کم‌اهمیتی نیست.

@AkhbareFori

  دانلود ویدئو