اگر لاستیک خودرویتان ترکید، ترمز نکنید❗

🔹تصور کنید که با سرعت ۸۰ کیلومتر در ساعت در حرکت هستید و ناگهان صدای ترکیدن تایر را می‌شنوید، خودرویتان تکانی می‌خورد انگار که روی یک مین کوچک رفته باشد و بعد به نظر می‌رسد خیلی زود کنترلش از دست شما خارج می‌شود.

🔹اگر از غریزه پیروی کنید احتمالا ترمز می‌کنید، اما غریزه در این مورد اشتباه می‌گوید، ترمز کردن در آن سرعت، یعنی چپ شدن خودرو، غلت خوردن آن

🔹شاید دیوانگی به نظر برسد، اما کار درست این است👈فشردن پدال گاز، اما نه با شدت! تنها دو یا سه بار، به صورت مقطع و نه چندان با فشار. خودرو کم کم مهار می‌شود و بعد فرصت دارید با احتیاط آن را به کناری بکشید.

🔺این مطلب را منتشر کنید، شاید نجات دهنده جان یک نفر باشد👌

@AkhbareFori