🔹مردی معلول توانست با لباسی که با پیام‌های مغزش کنترل می‌شد و مثل اسکلتی خارجی عمل می‌کرد، چهار دست و پایش را حرکت دهد.

🔹تیبو که سی سال دارد پس از اینکه با این لباس-اسکلت اولین قدم‌ها را برداشت گفت احساس اولین انسان در کره ماه را دارد.

🔹حرکت اندام‌های تیبو به خصوص راه رفتنش هنوز خیلی کار دارد و این لباس-روبوت را فقط در محیط آزمایشگاه می‌توان به کار گرفت اما پژوهشگران امیدوارند راهی تازه برای درمانی متفاوت باز شده باشد/ بی بی سی

@AkhbareFori