♦️اتهام اصلی «باقری درمنی» ابربدهکار بانکی؛ از کلاهبرداری تا پرداخت رشوه 🔹قاضی صلواتی: متهم ردیف اول این پرونده به افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری متهم است 🔹افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت نفت جی در حدود بیش از ۳۲۲ میلیون…