‏اولین موشک بال سمت چپ هواپیما را جدا کرده و موشک دیگر نیز مستقیم به قسمت دم هواپیما شلیک می‌شود که پس از برخورد آن را از جا می‌کند. هواپیما مستقیم به سمت دریا شیرجه می‌رود و تنها ۸۴ ثانیه پس از شلیک موشک‌ها، هواپیما به سطح دریا برخورد نموده و منهدم می‌شود.

‏۶۵۵ عددی که هیچ‌گاه از یاد خلیج فارس نخواهد رفت...

۱۲ تیرماه سالروز جنایت آمریکا در خلیج فارس و شهادت ۲۹۰ مسافر بی گناه پرواز IR655

روحشان شاد 🥀

@AkhbareFori