شر خر چینی هم به بازار اومد 😐

🔹شرکت، آدیتی سنترال-توباکو امکانی را ایجاد کرده است که بتوانید حق خود را پس بگیرید!

🔹این شرکت به افراد خجالتی که نمی‌توانند حقشان را از کسی بگیرند، عده‌ای دعواگر حرفه‌ای را اجاره می‌دهد تا به جای آنها دعوا کنند!

@AkhbareFori